Klachtenregelement

Als u een klacht heeft over de ASITT cursus; sensorische integratie bij volwassen, dan vragen wij u om deze in eerste instantie te melden bij info@asitt.nl. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Vanuit ASITT.nl zal dan contact met u worden opgenomen om te kijken of we snel en adequaat iets voor u kunnen doen.
Als dit niet mogelijk is, kan het zijn dat we in overleg met u besluiten om uw klacht voor te leggen aan onze klachtenfunctionaris: mw. M.Nederlof.
Mw. M. Nederlof zal als onafhankelijk deskundige een advies geven waar wij ons als organisatie bij aan zullen sluiten. Zij kan in overleg met de eigenaar en hoofd docent van de ASITT cursus sancties opleggen aan geregistreerde cursisten, therapeuten of opleiders.

U kunt onze klachtenreglement hier inzien of downloaden: